Oznamy

Oznamy

Žive prenosy

Na tomto odkaze budete môcť sledovať prenosy z Hlavnej púte na hore Zvir

Oznamy

Hlavná púť

Sobota 5.8. 2017 10.00 Sv. ruženec 10.30 Sv. liturgia 15.00 Korunka k Božiemu

Oznamy

Púť mužov a otcov

Všetkých mužov, ktorí sa chcú posilniť vo svojej úlohe manžela, otca a priateľa

Oznamy

Akcie v septembri

8. – Narodenie presv. Bohorodičky – liturgia 10:30 a 18:00 14. – Povýšenie sv.

Oznamy

Hlavná púť 2016

Už v piatok 5. augusta, na 26. výročie začiatku udalostí, ktoré sa viažu k hore

Oznamy

Modlitby za uzdravenie

Dňa 30. apríla 2016 privítame na hore Zvir bratov a sestry z Koinonie Ján Krstiteľ.

Oznamy

Pascha na hore Zvir

Aj tento rok sme počas slávenia sviatkov vzkriesenia Ježiša Krista mohli na hore