Oznamy

Oznamy

Púť mužov a otcov

Všetkých mužov, ktorí sa chcú posilniť vo svojej úlohe manžela, otca a priateľa

Oznamy

Akcie v septembri

8. – Narodenie presv. Bohorodičky – liturgia 10:30 a 18:00 14. – Povýšenie sv.

Oznamy

Hlavná púť 2016

Už v piatok 5. augusta, na 26. výročie začiatku udalostí, ktoré sa viažu k hore

Oznamy

Pascha na hore Zvir

Aj tento rok sme počas slávenia sviatkov vzkriesenia Ježiša Krista mohli na hore

Oznamy

Duchovná obnova

Pozývame vás na Duchovnú obnovu, ktorá bude v sobotu, 16. januára 2016 od