Úkazy

“Som učiteľka slovenského jazyka a dejepisu. V roku 1991-6. septembra, som bola s celou rodinou v Litmanovej. Keď sme schádzali z hory, zbadali sme viacerých ľudí kľačať a modliť sa. Niektorí nás upozorňovali na slnko. Ja som ho videla zelené. Guľa sa krútila, približovala, akoby chcela na nás spadnúť a znovu sa vzďaľovala. Vnútri som zazrela akési fliačky. Mne to pripadalo, že majú tvar ruží. Okolo zeleného slnka sa mi javil oranžový kruh. Starší syn videl cez slnko aj kríž. Viacerí ľudia videli kríž. Panne Márii som sľúbila, že sa budem denne modliť ruženec.“
Mgr. Oľga Gromová, Bojnice


“Bolo to 4. júla 1992. Po ruženci som v tichu čakala na posolstvo. Zrazu pozriem hore… Okolo slnka sa vytvorila rubínová žiara, prechádzajúc do bledofialová a zo slnka sa stala prekrásna biela Hostia. Okolo nej bol prstenec. Potom sa Hostia rozostúpila napoly a na slnku sa vytvoril kríž, potom silueta Panny Márie, srdca a nakoniec jasličky. Rubínová farba sa zmenila na zlatú a vytvorila monštranciu bez podstavca. Keď som sa potom pozrela na ľudí, videla som na ich šatách žlté fľaky a na tvárach fialové a čierne. Vravela som: Matička, ja som sem prišla, lebo si nás volala. Nič som nechcela vidieť, ale vďaka, vďaka!”
Etela Kolečanská, Spišská Nová Ves


Uvidel v zamrznutej litmanovskej vode obraz srdiečka s plameňmi (ako na medailóne z Litmanovej) a obraz Panny Márie s Ježiškom v náručí.
Peter Jedlovec z Trnavy


Videla v zamrznutej vode z Litmanovej kalich, Božské Srdce a kalich s Božím Telom.
Mária Funciková z Nitry

mimoriadnu udalosť, ktorú som zažil spolu s manželmi Gadušovými zo Spišského Podhradia a manželmi Furmanovými z Domaňoviec na hore Zvir v Litmanovej. Bolo to v júni 1992. Keď som sa blížil k lesu, ešte som sa z diaľky lúčil s týmto vzácnym miestom. Zrazu 4 ženy za mnou pozerali do fliaš, v ktorých mali nabratú vodu. Keď som u prvej zbadal, že v strede fľaše má sviecu, čo horí, zmocnil sa ma úžas. Ďalšia žena mala vo fľaši žiariaci kríž, na ktorom bolo aj umučenie. Táto žena fľašu aj obrátila, avšak kríž ostal neporušený. Tretia žena mala vo fľaši bielu Hostiu a štvrtá zlatý kalich s umeleckými ozdobami. Moja suseda vybrala z tašky svoje fľaše s vodou a tak isto aj ich známa, pani Furmanová. V ich fľašiach sa objavili v slnku také isté obrazy. Ja som sa rozhliadol po okolí, či neuvidím niekoho s fotoaparátom, ale už som nikoho nevidel.”
Michal Semančík, Spišské Podhradie


Na tretie výročie zjavenia v Litmanovej som videla úkaz – fľaky na tvárach okolostojacich. Aj som sa o tom zmienila nahlas, trikrát, ale nikto nereagoval.“
Mária Igazová, Rybany


“Na púti v Litmanovej 8. augusta 1993 sme so sestrou a neterou boli svedkami toho úkazu na slnku, ktoré vyzeralo ako Hostia a ktoré kmitalo a okolo neho sa striedali rôzne farby. Nakoniec sa zo slnka spustili tri široké zlaté lúče, ktoré siahali až na zem. Jeden z nich padol na ľudí, ktorí išli pred nami a tiež mali zlaté šaty a vlasy.”
Eleonóra Cibirová, Prievidza


“Predtým som žila bez Boha, ľahkomyseľným životom. Chodila som po diskotékach, môj život bol prázdny. Bojovala som proti tomu takto: Chodila som každý deň na svätú liturgiu, modlila som sa. Eucharistia sa stala mojím liekom. Chodila som aj k našej Nebeskej Matke, sem do Litmanovej. Bola som tu aj v novembri 1994. Keď bolo zjavenie, kľačala som a videla biele šaty, okolo modré ako plášť. Keď potom Ivetka s Katkou hovorili, ako bola Panna Mária oblečená, bolo to tak, ako som to videla.”
Milena Pappová, Košice