Kontakt

+421 903 982 828
Pre nahlásenia púte na horu Zvir a získania bližších informácií využite služby Informačného centra.

o. RASTISLAV JANIČKO

Riaditeľ pútnického centra v Litmanovej
e-mail: litmanova@grkatpo.sk
tel.: + 421 911 912 643

 • spravuje oblasť služieb pre pútnikov
 • zabezpečuje technicko – organizačné a ekonomicko – hospodárske záležitosti

o. JOZEF URVINITKA

Duchovný správca hory Zvir
e-mail: horazvir@gmail.com
tel.: +421 911 718 658

 • spravuje oblasť duchovných potrieb pre pútnikov
 • vysluhuje sv. spoveď a generálnu sv.spoveď
 • možnosť dohody duchovného rozhovoru
 • príprava duchovných obnov

o. PAVOL FEČKANIN

Rektor chrámu Nepoškvrneného Počatia Presvätej Bohorodičky
e-mail: pavol.feckanin@gmail.com
tel.: 0948 920 938

 • vysluhuje sv.spoveď a generálnu sv. spoveď
 • možnosť dohody duchovného rozhovoru
 • príprava duchovných obnov

o. JÁN MURGAŠ

Rektor kaplnky Nepoškvrneného Počatia Presvätej Bohorodičky 
e-mail: jany.murgas@gmail.com
tel.: + 421 910 875 750

 • vysluhuje sv.spoveď a generálnu sv. spoveď
 • možnosť dohody duchovného rozhovoru
 • príprava duchovných obnov
 • eviduje úmysly sv. liturgií na hore Zvir

o. PETER LEŠKO

Kaplán farnosti Litmanová a výpomocný duchovný Hora Zvir 
e-mail: peter.lesko25@gmail.com
tel.: 

 • vysluhuje sv. spoveď a generálnu sv. spoveď
 • možnosť dohody duchovného rozhovoru
 • príprava duchovných obnov

The locality (suburb) of Melbourne is an official area, [17] but is larger; it is the area of postcode 3000 combined with the area of postcode 3004 (an area to the south of the central city, including the Domain and Botanic Gardens parklands, and the east side of St Kilda Road) and both of these postcodes are known as Melbourne. There are some distinct features you should look for in CBD capsules, though, so in this article, I’ll cover everything you need to know about finding high-quality CBD pills online or in-store. Boca Raton, Florida 33434 United States read review. For more information about CBD high-risk merchant accounts, contact us today.