Kontaktné údaje

KONTAKT NA HORU ZVIR

Pre nahlásenia púte na horu Zvir a získanie bližších informácií využite služby Informačného centra. +421 903 982 828

Telefón a E-mail

+421 903 982 828, horazvir@gmail.com

o. RASTISLAV JANIČKO

Riaditeľ pútnického centra v Litmanovej
e-mail: litmanova@grkatpo.sk
tel.: + 421 911 912 643

 • spravuje oblasť služieb pre pútnikov
 • zabezpečuje technicko – organizačné a ekonomicko – hospodárske záležitosti

o. JOZEF URVINITKA

Duchovný správca hory Zvir
e-mail: horazvir@gmail.com
tel.: +421 911 718 658

 • spravuje oblasť duchovných potrieb pre pútnikov
 • vysluhuje sv. spoveď a generálnu sv.spoveď
 • možnosť dohody duchovného rozhovoru
 • príprava duchovných obnov

o. JÁN MURGAŠ

Rektor kaplnky Nepoškvrneného Počatia Presvätej Bohorodičky 
e-mail: jany.murgas@gmail.com
tel.: + 421 910 875 750

 • vysluhuje sv.spoveď a generálnu sv. spoveď
 • možnosť dohody duchovného rozhovoru
 • príprava duchovných obnov
 • eviduje úmysly sv. liturgií na hore Zvir

o. PAVOL FEČKANIN

Rektor chrámu Nepoškvrneného Počatia Presvätej Bohorodičky
e-mail: pavol.feckanin@gmail.com
tel.: 0948 920 938

 • vysluhuje sv.spoveď a generálnu sv. spoveď
 • možnosť dohody duchovného rozhovoru
 • príprava duchovných obnov

o. PETER LEŠKO

Kaplán farnosti Litmanová a výpomocný duchovný Hora Zvir 
e-mail: peter.lesko25@gmail.com
tel.: 0903 983 941

 • vysluhuje sv. spoveď a generálnu sv. spoveď
 • možnosť dohody duchovného rozhovoru
 • príprava duchovných obnov

Pútnické centrum hora Zvir v Litmanovej,
Litmanová 10, 065 31 Jarabina
Tel.: 052/4367105; mobil: 0911 912 643
mobil do info centra: 0903 982 828
e-mail: litmanova@grkatpo.sk
www.horazvir.sk
IČO: 42229898
DIČ: 2023226832
IČ DPH: SK2023226832

Čísla účtov:

SK03 0900 0000 0050 3140 7797

alebo

SK49 0200 0000 0031 4042 9355

Ako sa k nám dostanete...