Kontakt

+421 903 982 828
Pre nahlásenia púte na horu Zvir a získania bližších informácií využite služby Informačného centra.

o. RASTISLAV JANIČKO

Riaditeľ pútnického centra v Litmanovej
e-mail: litmanova@grkatpo.sk
tel.: + 421 911 912 643

 • spravuje oblasť služieb pre pútnikov
 • zabezpečuje technicko – organizačné a ekonomicko – hospodárske záležitosti

o. JOZEF URVINITKA

Duchovný správca hory Zvir
e-mail: horazvir@gmail.com
tel.: +421 911 718 658

 • spravuje oblasť duchovných potrieb pre pútnikov
 • vysluhuje sv. spoveď a generálnu sv.spoveď
 • možnosť dohody duchovného rozhovoru
 • príprava duchovných obnov

o. PAVOL FEČKANIN

Rektor chrámu Nepoškvrneného Počatia Presvätej Bohorodičky
e-mail: pavol.feckanin@gmail.com
tel.: 0948 920 938

 • vysluhuje sv.spoveď a generálnu sv. spoveď
 • možnosť dohody duchovného rozhovoru
 • príprava duchovných obnov

o. JÁN MURGAŠ

Rektor kaplnky Nepoškvrneného Počatia Presvätej Bohorodičky 
e-mail: jany.murgas@gmail.com
tel.: + 421 910 875 750

 • vysluhuje sv.spoveď a generálnu sv. spoveď
 • možnosť dohody duchovného rozhovoru
 • príprava duchovných obnov
 • eviduje úmysly sv. liturgií na hore Zvir

o. PETER LEŠKO

Kaplán farnosti Litmanová a výpomocný duchovný Hora Zvir 
e-mail: peter.lesko25@gmail.com
tel.: 0949 564 687

 • vysluhuje sv. spoveď a generálnu sv. spoveď
 • možnosť dohody duchovného rozhovoru
 • príprava duchovných obnov