Pravidelný liturgický program na hore Zvir

Aktuálne je platný program pre

ZIMNÝ ČAS!

ZIMNÝ ČAS
Pondelok – Piatok:
09:15 – 10:15
( v prípade potreby aj
po svätej liturgii od 11:30 do 12:00)
13:30 – 15:00
Sobota:
09:15 – 12:00
popoludní sa nespovedá
Nedeľa:
09:15 – 12:00
13:30 – 15:00
Pondelok – Piatok:

08:50 – 3. hodinka + eucharistické požehnanie
10:00 – Modlitba svätého ruženca
10:30 – Svätá liturgia
15:00 – Modlitba Korunky Božieho milosrdenstva

Pobožnosti po svätej liturgii:
Utorok: Moleben za chorých
Streda: Moleben k Presvätej Bohorodičke
Štvrtok: Eucharistická adorácia
Piatok: Panychída za zosnulých

Sobota:

08:50 – 3. hodinka + eucharistické požehnanie
10:00 – Modlitba svätého ruženca
10:30 – Svätá liturgia
15:00 – Modlitba Korunky Božieho milosrdenstva


Nedeľa:

08:50 – 3. hodinka + eucharistické požehnanie
10:00 – Modlitba svätého ruženca
10:30 – Svätá liturgia
13:30 – Modlitba svätého ruženca
14:00 – Svätá liturgia
15:00 – Modlitba Korunky Božieho milosrdenstva

Keď sa koná Malá púť – slávi sa len jedna svätá liturgia o 10:30 h., popoludnajšia svätá liturgia nie je
LETNÝ ČAS
Pondelok – Piatok:
09:15 – 12:00
14:00 – 16:30
Sobota:
09:15 – 12:00
popoludní sa nespovedá
Nedeľa:
09:15 – 12:00
13:30 – 15:00
Pondelok – Piatok:

08:50 – 3. hodinka + eucharistické požehnanie
10:00 – Modlitba svätého ruženca
10:30 – Svätá liturgia
15:00 – Modlitba Korunky Božieho milosrdenstva

Pobožnosti po svätej liturgii:
Utorok: Moleben za chorých
Streda: Moleben k Presvätej Bohorodičke
Štvrtok: Eucharistická adorácia
Piatok: Panychída za zosnulých

Sobota:

08:50 – 3. hodinka + eucharistické požehnanie
10:00 – Modlitba svätého ruženca
10:30 – Svätá liturgia
15:00 – Modlitba Korunky Božieho milosrdenstva


Nedeľa:

08:50 – 3. hodinka + eucharistické požehnanie
10:00 – Modlitba svätého ruženca
10:30 – Svätá liturgia
13:30 – Modlitba svätého ruženca
14:00 – Svätá liturgia
15:00 – Modlitba Korunky Božieho milosrdenstva

Keď sa koná Malá púť – slávi sa len jedna svätá liturgia o 10:30 h., popoludnajšia svätá liturgia nie je