Sviatky a púte

Január
01. 01. 2022                  Fatimská Sobota – Sviatok Obrezanie Pána
09. 01. 2022                  Malá Púť
Február
05. 02. 2022                  Fatimská Sobota
06. 02. 2022                  Malá Púť
Marec
05. 03. 2022                  Fatimská Sobota
06. 03. 2022                  Malá Púť
25. 03. 2022                  Sviatok – Zvestovanie Presvätej Bohorodičky
Apríl
02. 04. 2022                 Fatimská Sobota
03. 04. 2022                  Malá Púť
15. 04. 2022                  Veľký piatok – Krížová cesta
17. 04. 2022                  Pascha
Máj
07. 05. 2022                  Fatimská Sobota
08. 05. 2022                  Malá Púť – Púť seminaristov
Jún
04. 06. 2022                  Fatimská Sobota
05. 06. 2022                  Malá Púť
Júl
02. 07. 2022                  Fatimská Sobota
03. 07. 2022                  Malá Púť
20. 07. 2022                  Sviatok sv. proroka Eliáša
24. 07. 2022                  Svätenie vozidiel
August
06.- 07. 08. 2022          Hlavná púť
15. 08. 2022        Sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky s uložením plaščenice do hrobu
29. 08. 2022        Sťatie hlavy sv. proroka, predchodcu  a krstiteľa Jána, (pôst zdržanlivosť od mäsa)
September
03. 09. 2022                  Fatimská Sobota
14. 09. 2022        Sviatok Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža – Krížová cesta
15. 09. 2022        Sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky – Sedembolestnej
Október
01. 10. 2022                  Sviatok Ochrany Presvätej Bohorodičky – Fatimská Sobota
09. 10. 2022                  Malá Púť
26.10. 2022         Sviatok Svätého veľkomučeníka Demetera myromvonného
November
05. 11. 2022        Fatimská Sobota
06. 11. 2022        Malá Púť
08. 11. 2022        Sviatok sv. Michala Archanjela a ďalších beztelesných mocnosti
21. 11. 2022        Sviatok Vstup našej Presvätej Bohorodičky do chrámu
December
03.12. 2022         Fatimská Sobota
04.12. 2022         Malá púť
06.12. 2022         Sviatok  nášho otca sv. Mikuláša Divotvorcu
08.12. 2022         Počatie Presvätej Bohorodičky sv. Annou
24.12. 2022         Predvečer Kristovho Narodenia –  Polnočná sv. liturgia (prísny pôst)
25.12.2022          Sviatok Kristovho Narodenia
26.12.2022 Druhý deň sviatku Kristovho Narodenia – Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke
27.12. 2022         Tretí deň sviatku Kristovho Narodenia – Svätého apoštola a prvomučeníka Štefana
31.12. 2022         Polnočná ďakovná sv. liturgia