Sviatky a púte

JANUÁR
05,12,19, 26. 01. 2023  Modlitby – Légia Nepoškvrnenej čistoty
06. 01. 2023                  Modlitby – RN
07. 01. 2023                  Fatimská Sobota
08. 01. 2023                  Malá Púť
FEBRUÁR
02,09,16,23. 02. 2023   Modlitby – Légia NČ
03. 02. 2023                  Modlitby – RN
04. 02. 2023                  Fatimská Sobota
05. 02. 2023                  Malá Púť
18. 02. 2023                 Modlitby k sv. Šarbelovi – pomazanie olejom sv. Šarbela
MAREC
02.09.16. 23. 03. 2023  Modlitby – Légia NČ
03. 03. 2023                  Modlitby – RN
04. 03. 2023                  Fatimská Sobota
05. 03. 2023                  Malá Púť
25. 03. 2023                  Sviatok – Zvestovanie Presvätej Bohorodičky
APRÍL
01. 04. 2023                 Fatimská Sobota
13. 20. 23. 04. 2023      Modlitby – Légia NČ
07. 04. 2023                  Veľký piatok – Krížová cesta                     
09. 04. 2023                  Malá Púť – Pascha
MÁJ
04.11.18.25. 05. 2023   Modlitby – Légia NČ
05. 05. 2023                  Modlitby – RN
06. 05. 2023                  Fatimská Sobota
07. 05. 2023                  Malá Púť
20. 05. 2023        Modlitby k sv. Šarbelovi – pomazanie olejom sv. Šarbela
JÚN
01.08.15.22.29. 06.2023 Modlitby – Légia NČ
02. 06. 2023                  Modlitby – RN
03. 06. 2023                  Fatimská Sobota
04. 06. 2023                 Malá Púť
JÚL
01. 07. 2023                 Fatimská Sobota – Pomazanie chorých 7 kňazmi
06.13.20.27. 07.2023    Modlitby – Légia NČ
07. 07. 2023                  Modlitby – RN
09. 07. 2023                  Malá Púť
20. 07. 2023                  Sviatok sv. proroka Eliáša      
23. 07. 2023                  Svätenie vozidiel
29. 07. 2023        Modlitby k sv. Šarbelovi – pomazanie olejom sv. Šarbela
AUGUST
03.10.17.24.31. 08. 2023 Modlitby – Légia NČ
04. 08. 2023                  Modlitby – RN
05.- 06. 08. 2023          Fatimská sobota, Hlavná púť            
15. 08. 2022        Sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky s uložením plaščenice do hrobu,
Večer pre Nepoškvrnenú Čistotu
29. 08. 2022        Sviatok Sťatie hlavy sv. proroka, predchodcu  a krstiteľa Jána, (pôst zdržanlivosť od mäsa)
SEPTEMBER
01. 09. 2023                  Modlitby – RN
02. 09. 2023                  Fatimská Sobota
03. 09. 2023                  Sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky
07.14.21.28. 09. 2023   Modlitby – Légia RN
14. 09. 2023        Sviatok Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža – Krížová cesta
15. 09. 2023        Sviatok Sedembolestnej Panny Márie
OKTÓBER
01. 10. 2023                 Sviatok Ochrany Presvätej Bohorodičky
05.12.19.26. 10. 2023   Modlitby – Légia NČ
06. 10. 2023                 Modlitby – RN
07. 10. 2023                 Fatimská Sobota
08. 10. 2023                 Malá Púť
21. 10. 2023        Modlitby k sv. Šarbelovi – pomazanie olejom sv. Šarbela
26. 10. 2023        Sviatok Svätého veľkomučeníka Demetera myromvonného
NOVEMBER
02.09.16.23.30. 11. 2023 Modlitby – Légia NČ
03. 11. 2023        Modlitby RN
04. 11. 2023        Fatimská Sobota
05. 11. 2023        Malá Púť
08. 11. 2023        Sviatok sv. Michala Archanjela a ďalších beztelesných mocnosti
21. 11. 2023        Sviatok Vstup našej Presvätej Bohorodičky do chrámu
DECEMBER
01. 12. 2023                 Modlitby RN
02.12. 2023                  Fatimská Sobota
03.12. 2023                  Malá púť
06.12. 2023                  Sviatok  nášho otca sv. Mikuláša Divotvorcu
07.14.21.28. 12. 2023   Modlitby – Légia NČ
08.12. 2023                  Počatie Presvätej Bohorodičky sv. Annou
24.12. 2023         Predvečer Kristovho Narodenia –  Polnočná sv. liturgia (prísny pôst)
25.12.2023                   Sviatok Kristovho Narodenia
26.12.2023 Druhý deň sviatku Kristovho Narodenia – Sviatok Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke
27.12. 2023         Tretí deň sviatku Kristovho Narodenia – Svätého apoštola a prvomučeníka Štefana
31.12. 2023         Polnočná ďakovná sv. liturgia