Sviatky a púte

Január
1. jan. – Obrezanie nášho Pána Boha a Spasiteľa Ježiša Krista – prikázaný sviatok
2. jan. – Fatimská Sobota
3. jan. – Malá púť
5. jan. – Predvečer Bohozjavenia 
6. jan. – Sviatok Bohozjavenia Pána a Veľké Jordánske svätenie vody
23. jan. – Duchovná obnova
7., 14., 21., 28. jan. – Modlitby Rodiny Nepoškvrnenej Čistoty
Február
2. feb. – Sviatok Stretnutia Pána
6. feb. – Fatimská Sobota
7. feb. – Malá Púť
15. feb. – Začiatok Veľkého pôstu
19. feb. – 24 hod. Eucharistická Adorácia
4., 11., 18., 25. feb. – Modlitby Rodiny Nepoškvrnenej Čistoty
Marec
6. mar. – Fatimská Sobota
7. mar. – Malá púť
20. mar. – Duchovná obnova
25. mar. – Sviatok – Zvestovania Presv. Bohorodičke
4., 11., 18., 25. mar. – Modlitby Rodiny Nepoškvrnenej Čistoty
Apríl
2. apr. – Veľký Piatok – Krížová cesta
3. apr. – Fatimská Sobota
4. apr. – Svätá a Veľká Nedeľa Paschy
23. apr. – 24 hod. Eucharistická Adorácia
1., 8., 15., 22., 29. apr. – Modlitby Rodiny Nepoškvrnenej Čistoty
Máj
1. máj – Fatimská Sobota
9. máj – Malá Púť (púť seminaristov)
22. máj – Duchovná obnova
6., 13.,  20., 27. máj – Modlitby Rodiny Nepoškvrnenej Čistoty
Jún
3. jún – Sviatok Najsvätejšej Eucharistie
5. jún – Fatimská sobota
6. jún – Malá púť
11. jún – Sviatok Božského srdca
12. jún – Spolutrpiaca Bohorodička
24. jún – Narodenie proroka, predchodcu  a Krstiteľa Jána
25. jún – 24 hod. Eucharistická Adorácia
29. jún – Svätí apoštoli Peter a Pavol – prikázaný sviatok
3., 10., 17., 24. jún – Modlitby Rodiny Nepoškvrnenej Čistoty
Júl
3. júl – Fatimská Sobota
4. júl – Malá Púť
5. júl – Sviatok svätých apoštolov Cyrila a Metoda – učiteľov Slovanov
17. júl – Sviatok bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča
20. júl – Sviatok Svätý prorok Eliáš 
25.júl – Požehnanie motorových vozidiel
1., 8., 15., 22., 29. júl – Modlitby Rodiny Nepoškvrnenej Čistoty
August
7. august –  Fatimská sobota
7 – 8. aug. – Hlavná púť
15. aug. – Sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky – prikázaný sviatok
29. aug.- Sťatie hlavy proroka, predchodcu a Krstiteľa Jána
5., 12., 19., 26. aug. – Modlitby Rodiny Nepoškvrnenej Čistoty
September
4. sep. – Fatimská Sobota
5. sep. – Malá Púť
8. sep. – Sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky
14. sep. – Sviatok Povýšenia svätého Kríža – Krížová cesta
15. sep. – Sviatok Spolutrpiaca Bohorodička
24. sep. – 24. hod. Eucharistická Adorácia
2., 19., 16., 23.,30., sep. – Modlitby Rodiny Nepoškvrnenej Čistoty
Október
1. okt. – Sviatok Presvätá Bohorodička Ochrankyňa
2. okt. – Fatimská Sobota
3. okt. – Malá Púť
30. okt. – Duchovná obnova
7., 14., 21., 28.,  okt. – Modlitby Rodiny Nepoškvrnenej Čistoty
November
2. nov. – Pamiatka zosnulých
6. nov. – Fatimská Sobota
7. nov. – Malá Púť
21. nov. – Nedeľa Krista Kráľa a Sviatok vstupu Presvätej Bohorodičky do chrámu 
4., 11., 18., 25. nov. – Modlitby Rodiny Nepoškvrnenej Čistoty
26. nov. – 24. hod. Eucharistická Adorácia
December
4. dec. – Fatimská Sobota
5. dec. – Malá Púť
6. dec. – Sviatok sv.Mikuláša divotvorcu,arcibiskupa lykijskej Myry
8. dec. – Sviatok Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky