Sviatky a púte

Január

04.,11.,18.,25. 01. 2024 – Modlitby – Légia NČ

06. 01. 2024 – Fatimská Sobota – Sviatok sv. Bohozjavenia

07. 01. 2024 – Malá Púť

20. 01. 2024 – Nočná Adorácia

Február

01.,08.,15.,22.,29. 02. 2024 – Modlitby – Légia NČ

03. 02. 2024 – Fatimská Sobota – prvá zádušná sobota

04. 02. 2024 – Malá Púť

17. 02. 2024 – Nočná Adorácia

Marec

07.,14.,21.,28.03. 2024 – Modlitby – Légia NČ

02. 03. 2024 – Fatimská Sobota – tretia zádušná sobota

03. 03. 2024 – Malá Púť

23. 03. 2024 – Nočná Adorácia

25. 03. 2024 – Sviatok – Zvestovanie Presvätej Bohorodičky

29. 03. 2024 – Veľký piatok – Krížová cesta

31. 03. 2024 – Nedeľa Paschy

Apríl

04.,11.,18.,25. 04. 2024 – Modlitby – Légia NČ

06. 04. 2024 – Fatimská Sobota

07. 04. 2024 – Malá Púť

20. 04. 2024 – Nočná Adorácia

Máj

04. 05. 2024 – Fatimská Sobota

05. 05. 2024 – Malá Púť

09.,16.,23.,30. 05. 2024 – Modlitby – Légia NČ

18. 05. 2024 – Nočná Adorácia

25. 05. 2024 – Modlitby k sv. Šarbelovi – pomazanie olejom sv. Šarbela

Jún

01. 06. 2024 – Fatimská Sobota

06.,13.,20.,27. 06.2024 – Modlitby – Légia NČ

09. 06. 2024 – Malá Púť

22. 06. 2024 – Nočná Adorácia

Júl

06. 07. 2024 –Fatimská Sobota

04.,11.,18., 25. 07.2024 – Modlitby – Légia NČ

07. 07. 2024 – Malá púť

20. 07. 2024 – Sviatok sv. proroka Eliáša – Svätenie vozidiel 

Nočná Adorácia

27. 07. 2024 – Modlitby k sv. Šarbelovi – pomazanie olejom sv. Šarbela

August

03.- 04. 08. 2024 – Fatimská sobota, Hlavná púť

08.,15.,22.,29. 08. 2024 – Modlitby – Légia NČ

15. 08. 2024 – Sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky s uložením plaščenice do hrobu, Večer pre Nepoškvrnenú Čistotu

24. 08. 2024 – Nočná adorácia

29. 08. 2024 – Sviatok Sťatie hlavy sv. proroka, predchodcu a krstiteľa Jána, (pôst zdržanlivosť od mäsa)

September

05.,12.,19.,26. 09. 2024 – Modlitby – Légia RN

07. 09. 2024 – Fatimská Sobota

08. 09. 2024 – Prvá Nedeľa – Sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky

14. 09. 2024 – Sviatok Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža – Krížová cesta

15. 09. 2024 – Sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky – Sedembolestnej

21. 09. 2024 – Nočná adorácia

Október

01. 10. 2024 – Sviatok Ochrany Presvätej Bohorodičky

03.,10.,17.,24.,31. 10. 2024 – Modlitby – Légia NČ

05. 10. 2024 – Fatimská Sobota

06. 10. 2024 – Malá Púť

21. 10. 2024 – Modlitby k sv. Šarbelovi – pomazanie olejom sv. Šarbela

26. 10. 2024 – Sviatok Svätého veľkomučeníka Demetera myromvonného

31. 10. 2024 – Nočná Adorácia

November

02. 11. 2024 – Fatimská sobota

03. 11. 2024 – Malá Púť

07.,14.,21.,28. 11. 2024 – Modlitby – Légia NČ

08. 11. 2024 – Sviatok sv. Michala Archanjela a ďalších beztelesných mocnosti

21. 11. 2024 – Sviatok Vstup našej Presvätej Bohorodičky do chrámu

23. 11. 2024 – Nočná Adorácia

December

05.,12.,19.,26. 12. 2024 – Modlitby – Légia NČ

06.12. 2024 – Sviatok nášho otca sv. Mikuláša Divotvorcu

07.12. 2024 – Fatimská Sobota

08.12. 2024 – Malá púť, Počatie Presvätej Bohorodičky sv. Annou

21.12. 2024 – Nočná Adorácia

24.12. 2024 – Predvečer Kristovho Narodenia – Polnočná sv. liturgia (prísny pôst)

25.12. 2024 – Sviatok Kristovho Narodenia

26.12. 2024 – Druhý deň sviatku Kristovho Narodenia – Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke

27.12. 2024 – Tretí deň sviatku Kristovho Narodenia – Svätého apoštola a prvomučeníka Štefana

31.12. 2024 – Polnočná ďakovná sv. liturgia