Slovo Arcibiskupa

Drahí litmanovskí pútnici!

Srdečne vás pozdravujem a vítam vás na internetovej stránke Mariánskeho pútnického miesta v Litmanovej. Je to miesto v nádhernej scenérii hôr, kde každý pútnik môže pookriať na tele i na duši a zažiť hlboký duševný pokoj. Verím, že pri jeho návšteve nebudete sklamaní, naopak, bude vás tu priťahovať aj nabudúce.

Prešovská gréckokatolícka archieparchia sa stará o toto milostivé pútnické miesto a je Pánu Bohu zaň veľmi vďačná. V tomto roku bolo dokončené Pútnicko – informačné centrum hneď za obcou Litmanová, za mostom, kde môžu turisti a pútnici aj skromne prenocovať. Na horu Zvir pokračuje asfaltová cesta ešte vyše dva a pol km a tak sa môžete autom dostať až k bufetu. Tiež z dolného parkoviska môžete vystúpiť po krížovej ceste, a zároveň si vykonať pobožnosť krížovej cesty.
Do pútnického areálu vstupujete popri budove, v ktorej sa nachádzajú sociálne zariadenia. V blízkosti je Dom sv. Jozefa, v ktorom býva kňaz a bohoslovec, ktorý je na pastoračnej praxi. Oproti sa nachádza Informačné centrum, kde je možné zakúpiť si pamiatku z pútnického miesta.
Celý pútnicky areál je vhodne upravený. Na hore sa nachádzajú viaceré objekty, ktoré slúžia pútnikom. Je to predovšetkým Kaplnka zjavenia, Kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Eucharistická kaplnka, Hlavný liturgický priestor pre slávenie sv. liturgií v prírode, Spovedný dom bl. Metoda Dominika Trčku, v ktorom sa nachádza 12 spovedelníc a na poschodí je Aula sv. Jána II. Pri Prameni sv. Jána Krstiteľa si môžu v rovnakom čase naberať vodu až desiati ľudia. Nad prameňom sa nachádza ešte Múr votívnych tabuliek, Sviečková kaplnka a zrekonštruovaný priestor nad starým prameňom, miesto pre rozhovor a oddych aj pri nepriazni počasia.

Aktuálne sa na hore Zvir o pútnikov starajú duchovní otcovia Jozef Urvinitka, Rastislav Janičko, Martin Dudok a Ján Murgaš. Denný program začína modlitbou posvätného ruženca a po ňom nasleduje slávenie svätej Božskej liturgie. Po nej sú posvätené náboženské predmety a modlitba korunky Božieho milosrdenstva. Tá sa modlí aj v hodinu Božieho milosrdenstva. Od rána až do večera jeden kňaz je k dispozícii kajúcnikom v Spovednom dome na vyslúženie sviatosti zmierenia, ale aj na duchovné rozhovory.
Mariánska hora Zvir obohatí všetkých pútnikov a najmä pri sv. liturgii a sviatosti zmierenia pocítime silu kňazského požehnania.

Pán Ježiš povedal sv. Terézii Neumannovej tieto veľavravné slová o kňazskom žehnaní:
„Snaž sa pochopiť, že sa deje niečo veľké, keď prijímaš požehnanie od jedného z mojich kňazov. Prostredníctvom požehnania som dal kňazovi moc otvárať pokladnicu môjho Srdca a vylievať dážď milosti na duše. Keď kňaz požehnáva, ja požehnávam. Vtedy vychádza z môjho Srdca nesmierny prúd milosti do duše, aby ju celkom naplnil. Preto maj otvorené srdce, aby si nestratila blahodarný účinok požehnania. Prostredníctvom môjho požehnania prijímaš milosť lásky a pomoc pre dušu i telo. Skrze neho dostávaš silu i túžbu hľadať dobro a vyhýbať sa zlu. Je veľkým privilégiom, keď dostávaš požehnanie. Nedokážeš pochopiť, koľko milosrdenstva prostredníctvom neho dostávaš. Preto nikdy neprijímaj požehnanie chladne a roztržito, ale s plnou sústredenosťou. Pred prijatím požehnania si chudobná, po jeho prijatí si bohatá. Čím je väčšia horlivosť, s akou sa moje požehnanie dáva a prijíma, tým je väčšia jeho účinnosť. Každý raz, keď si požehnaná, si užšie spojená so mnou, opäť posvätená, ozdravená, chránená láskou môjho svätého Srdca. Buď dcérou požehnania, a tak ty sama budeš požehnaním pre iných.“
Počas 30 rokov od začiatku zjavení na hore Zvir, už mnohé tisíce veriacich navštívili toto Mariánske pútnické miesto a nadobudli k nemu svoj osobný vzťah.
Mnohí tu pravidelne prichádzajú načerpať nielen vodu, ale hlavne duchovnú silu. Každý, kto navštívi toto Mariánske pútnické miesto s dobrým úmyslom, zažije tu hlboký duchovný pokoj a načerpá mnoho milostí.

Všetkých vás pozývam na horu Zvir nielen na odpustovú slávnosť, ale aj počas týždňa, či v nedele a zo srdca všetkým pútnikom žehnám.