Pútnicko-informačné centrum

Areál pútnicko-informačného centra poskytuje návštevníkom informácie o regióne a jeho kultúrnych a náboženských pamiatkach, turistických a cykloturistických možnostiach, kultúrnych, športových a duchovných podujatiach, ubytovacích a stravovacích zariadeniach a dopravnom spojení. Zároveň toto centrum poskytuje priestor na rôzne sprievodné aktivity pre pútnikov do Litmanovej, zázemie pre telesne postihnutých a skromné turistické ubytovanie. Okolie centra vytvára oddychovú zónu s priestorom na relax. Areálu pútnicko-informačného centra v Litmanovej bol realizovaný v rámci projektu Svätomariánska púť („Svetlo z východu“) spolufinancovaného Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014-2020. Dobudovanie turistickej infraštruktúry v areáli pútnicko-informačného centra bolo dofinancované aj z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

Pútnicko-informačné centrum
Litmanová 327, 065 31 Jarabina
tel: 0910 852 309
email: piclitmanova@grkatpo.sk

Fotogaléria z posviacky Pútnicko-informačného centra