Večerné sväté liturgie

Aj v tomto roku počas mesiacov júl a august slávime na Zvire každú nedeľu aj sv.liturgiu so začiatkom o 18:00 hod. Vo všedné nedele sa slávia tri sv. liturgie 10:30, 14:00, 18:00, v nedeľu keď sa koná Malá púť sa slávia dve sv.liturgie 10:30 a 18:00.
Okrem nedieľ budeme večernú liturgiu o 18:00 hod. sláviť aj počas týchto sviatkov:
20.júl – sv.prorok Eliáš
15.august – Zosnutie presv. Bohorodičky
29.august – Sťatie hlavy sv.Jána Krstiteľa
Tešíme sa na spoločnú modlitbu.