1 augusta, 2020

pútnici na hore zvir
Pozvánky

Výročná púť 2020

30 rokov od zjavenia Nepoškvrnenej Čistoty na hore Zvir Drahí pútnici a ctitelia našej