Výročná púť 2020

30 rokov od zjavenia Nepoškvrnenej Čistoty na hore Zvir

Drahí pútnici a ctitelia našej Nebeskej Matky. 

Výročná púť na hore Zvir sa uskutoční 8. a 9. augusta 2020. Vzhľadom k epidemiologickej situácii bude výročná púť organizovaná iba na farskej úrovni, ktorú môžete sledovať prostredníctvom televízie Logos s týmto programom:

Sobota 8. august10.00 hod. modlitba sv. ruženca
10.30 hod. sv. liturgia

16.45 hod. modlitba sv. ruženca
18.00 hod. archijerejská sv. liturgia
Nedeľa 9. august09.15 hod. modlitba sv. ruženca
10.30 hod. archijerejská sv. liturgia

V nedeľu 9. 8. 2020 bude priamy prenos z archijerejskej sv. liturgie na RTVS 2.

Prosíme všetkých pútnikov, aby využili možnosť návštevy pútnického miesta mimo času výročnej púte, keďže počas slávnosti budú vykonané obmedzujúce opatrenia. 

Každý deň na hore Zvir prebieha stály liturgický program:

  • 08.50 hod. tretí čas
  • 10.00 hod. modlitba sv. ruženca
  • 10.30 hod sv. liturgia
  • 15.00 hod. korunka k Božiemu milosrdenstvu
  • 17.00 hod. večiereň

Spovedná služba:

  • 09.00 hod – 12.00 hod.
  • 13.00 hod – 17.00 hod. 

Každý deň je program na hore Zvir vysielaný prostredníctvom televízie Logos.