Pozvánka na 24 hod. modlitbu sv. ruženca

Dar pre Nepoškvrnenú Čistotu

Tento rok si pripomenieme 30.výročie zjavení Panny Márie na hore Zvir v Litmanovej.

23.12.1990 Panna Mária v posolstve povedala: „Ja som Nepoškvrnená Čistota, ale aj Kráľovná ruženca. Kto sa modlí ruženec, vyprosuje si všetky potrebné milosti.“ 

Srdečne Vás pozývame na 24 hod. modlitbu sv. ruženca na hore Zvir v Kaplnke zjavenia, ktorá sa začne 5.augusta o 15.00 hod. a bude trvať do 6.augusta do 15.00 hod. 

Modlite sa s nami, ďakujme a prosme o pevnú vieru, čisté srdce,  požehnanie a milosti, aby sme v modlitbe objavili Boha lásky a nádeje.