13 februára, 2013

Oznamy

Januárová Malá Púť

Ani celonočné sneženie neodradilo pútnikov, aby sa zišli 06.01.2013 na sviatok Bohozjavenia nášho