Januárová Malá Púť

Ani celonočné sneženie neodradilo pútnikov, aby sa zišli 06.01.2013 na sviatok Bohozjavenia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista na januárovej Malej púti na hore Zvir v Litmanovej. V prvom mesiaci nového občianskeho roka pútnikov na Zvire privítal o. Marcel Pisio, ktorý si spolu s pútnikmi uctil ikonu Presvätej Bohorodičky a pomodlil sa s nimi Akatist k Presvätej Bohorodičke. Po následnej modlitbe sv. ruženca slávil sv. liturgiu a v homílii sa pútnikom prihovoril o.Vasil Kindja, rektor Chrámu a Kaplnky Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky na Hore Zvir. Po svätej liturgii sa pútnici spolu s litmanovskými veriacimi zišli pod horou, kde sa konalo Jordánske svätenie vody. Svätenie vykonal o. Rastislav Janíčko, farár farnosti Litmanová a riaditeľ Pútnického centra Hory Zvir v Litmanovej.