Program slávení na Hore Zvir – december 2012 a január

23.12.2012 – skauti prinesú Betlehemské svetlo
10.30 sv. liturgia

13.30 sv. ruženec
14.00 sv. liturgia

24.12.2012 Predvečer Narodenia Pána

10.00 sv. ruženec
10.30 sv. liturgia

19.00 sv. ruženec a Kánon Narodenia Pána
24.00 sv. liturgia

25.12.2012 Narodenie Ježiša Krista

10.00 sv. ruženec
10.30 sv. liturgia, myrovanie

26.12.2012 Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke

10.00 sv. ruženec
10.30 sv. liturgia

27.12.2012 Sv. apoštol a prvomučeník Štefan

10.00 sv. ruženec
10.30 sv. liturgia

31.12.2012 posledný deň občianského roka

10.00 sv. ruženec
10.30 sv. liturgia

24.00 sv. liturgia

1.1.2013 Obrezanie Pána, sv.Bazila Veľkého, Nový rok

10.00 sv. ruženec
10.30 sv. liturgia, myrovanie

Ostatné dni program každodenný – 10.00 sv. ruženec, 10.30 sv. liturgia.

5.1.2013 – Fatimská sobota

10.00 sv. ruženec
10.30 sv. liturgia

6.1.2013 – Sväté Bohozjavenie, Malá púť

9.00 Uctenie ikony presvätej Bohorodičky
9.05 Akatist k presvätej Bohorodičke, rozjímavý sv. ruženec
10.30 sv. liturgia – hlavný slúžiteľ a kazateľ o.Vasiľ Kindja, rektor chrámu a Kaplnky
Nepoškvrneného Počatia na Hore Zvir
Po sv. liturgii sprievod pod Horu Zvir a Jordánske svätenie vody.