19 júla, 2012

Oznamy

Púť vdov

Dňa 15.7.2012 sa uskutoční na Hore Zvir púť vdov a vdovcov. Srdečne pozývame