Posviacka Jakubskej cesty

V sobotu 30. mája v deň, kedy východná cirkev liturgicky zakončovala sviatok Zoslania Svätého Ducha, sa na hore Zvir konala posviacka Jakubskej cesty za prítomnosti otca arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka, SJ, iniciátora Jakubskej cesty na Slovensku Dr. Gerharda Weaga a mnohých ďalších pútnikov zo Slovenska a zo zahraničia.
Jakubská cesta vedie k hrobu svätého Jakuba v katedrále v Santiago de Compostela v španielskej Galícii. Trasy sú značené moderným turistickým značením a prechádzajú väčšinou historickými pútnickými miestami. Trasy sú značené symbolom mušle a žltou šípkou. Projekt Jakubská cesta začal na Slovensku v roku 2012 schvaľovaním stredoeurópskej trasy. V dňoch 16.-17. novembra 2013 bola slávnostne požehnaná Prvá Jakubská cesta na Slovensku, otcom biskupom Milanom Lachom, SJ. V súčasnosti je možné nastúpiť na púť do Santiaga de Compostela zo všetkých miest Európy od Poľska po Sicíliu, od Švédska po Rumunsko. Sieť ciest je postupne vyznačovaná i dopĺňaná informačnými systémami a službami. Viac informácii sa pútnici môžu dozvedieť na stránke: www.jakubskacesta.eu.
Posviacka cesty začala o 10:00 hod. požehnaním a posvätením informačnej tabule, pečate a samotnej cesty po ktorej vedie trasa Jakubskej cesty. Po posviacke nasledovala svätá liturgia ktorej hlavným slúžiteľom bol otec arcibiskup a metropolita Ján Babjak, SJ. Po svätej liturgii otec arcibiskup vyjadril nadšenie nad týmto projektom a poďakoval všetkým pútnikom za spoločné slávenie. Všetkých spoločne vyzval aby sme svoj život vnímali ako púť do večného života.