Októbrová Malá púť

V nedeľu, 7. Októbra, sa na hore Zvir zišli veriaci, aby spoločne slávili Malú púť. Program začal uctením si ikony presvätej Bohorodičky, modlitbou akatistu a pokračoval rozjímavým ružencom. Vyvrcholením púte bolo slávenie svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol otec Mgr. Jozef Popik- správca farnosti Stará Ľubovňa-farnosť bl. P. P. Gojdiča. V homílii o. Jozef hovoril o tom, že aj on je taký istý hriešnik ako my všetci a že len z veľkej Božej milosti tu stojí. Dnes bolo evanjelium o mŕtvom synovi, ktorému Ježiš vrátil život. On prichádza a vidí jeho situáciu. A tak ako aj vtedy, tak aj teraz Boh zhliadol na teba. On ťa pozná. Pozná tvoje trápenia, súdy, zármutok, všetko čo prežívaš. On to vidí. A prichádza, aby ti pomohol- no len či mu to dovolíme, či nie sme veľmi zahľadení do svojich problémov. Ježiš Kristus pozná tvoje a moje srdce. Je veľká tragédia ako sa správajú synovia ku svojim matkám a naopak. Ako sa správame ku kňazovi vo farnosti a naopak. Nadávame, ohovárame a myslíme, že keď prídeme do Litmanovej, tak bude všetko v pohode. Boh ti odpustí. Už na kríži ti odpustil, lebo mu nás bolo ľúto. No ak ja sa nezmením a nezmením svoj život tak môžem chodiť do Litmanovej aj každý deň a nič mi to nepomôže. Boh chce vstúpiť do našich falošných vzťahov, do nášho súdenia, egoizmu, pýchy. On chce aby som bol jeho dieťaťom. Chce aby som sa dnes vrátil a prosil o odpustenie svojho otca, matku, brata, sestru … sám od seba to nedokážem, ale s Bohom sa to dá. On ťa miluje ako hriešnika. Sv. apoštol Pavol prenasledoval cirkev, no Boh ho miluje už v lone jeho matky. Čo tu Boh chce dnes zjaviť? -Jeho lásku. Chce ťa vzkriesiť, chce ti dať matku. On ťa chce dnes priviesť naspäť do cirkvi. Ako znamenie pre tento svet, kde niet odpustenia. Boh ti odpúšťa. Prichádza aby v tebe  nebol tvoj život, ale Jeho. On chce, aby sme budovali mosty a nie múry. Nakoniec homílie otec Jozef povedal, že Ježiš prichádza sa so mnou zmieriť a dať mi Matku. Chce, aby som bol už dnes slobodný. Prichádza aby mi daroval spásu. Po svätej liturgii otec Dipl.-Theol. Univ. Michal Leščišin, rektor chrámu na hore, Zvir poďakoval hlavnému slúžiteľovi a zároveň kazateľovi o. Jozefovi a ostatným kňazom a bohoslovcom za ich službu. Slávnosť sa ukončila mnoholitstviem všetkým prítomným.