Christós raždájetsja

Christós raždájetsja! Slavite jeho!

Kristus sa rodí! Oslavujme ho!

S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh! Čujte všetky diaľavy zeme! Mocní sveta, kajajte sa, lebo s nami Boh! S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh!

Opäť sú tu Vianoce, sviatky Kristovho narodenia. Jeho narodenie je najdôležitejšou udalosťou v dejinách ľudstva. Je to príchod Boha k ľuďom. Touto udalosťou sa začali dejiny kresťanstva a  nový letopočet.V priebehu prvých troch storočí kresťania oslavovali Kristovo narodenie sviatkom Bohozjavenia, lebo v Bohozjavení je i zjavenie sa Spasiteľa na zemi cez narodenie a tiež jeho zjavenie sa na Jordáne pri krste. Neskôr západná cirkev oddelila tieto sviatky a Kristovo narodenie sa začalo sláviť 25. decembra. Postupne aj východná cirkev prevzala tento dátum. Do praxe ho zaviedli aj cirkevní otcovia ako Bazil Veľký, Gregor Veľký (teológ) a Ján Zlatoústy. Toľko z histórie najkrajšieho sviatku v roku. Dnešná doba je veľmi uponáhľaná a vo väčšine rodín vládne pred sviatkami zhon a stres z toho či je všetko nakúpené a upratané. Iste je to veľmi milé, keď Ježišovi robíme peknú oslavu, avšak tak ako by ste ani vy nechceli aby si pre Vašu oslavu iní robili toľko starostí, nechcel by to ani On. V jednoduchosti je krása. Tešíte sa na darčeky ? Určite máte väčšiu radosť z dávania darov a očakávania, ako sa ten druhý bude pod stromčekom radovať z prekvapenia. To isté má rád aj náš nebeský Otec. Chce nám darovať dary, ktoré sú nad všetky pozemské veci. Pokoj, nádej, lásku, radosť, život a veľa iného. Dokonca narodenie jeho syna Ježiša Krista je pre nás najväčším darom, lebo nám prináša do nášho života spásu. Želáme Vám, nech prijmete tieto božie dary do svojho života a taktiež veľa radosti a pokoja pri štedrovečernom stole.

Fatimská sobota 4. 5. 2020

 • 09:30 Mariánske večeradlo 
 • 10:30 sv. liturgia
 • 15:00 korunka k Božiemu Milosrdenstvu
 • 15:20 Večiereň   

Nedeľa –  Malá púť 5. 5. 2020

 • 09:00 Akatist k Presvätej Bohorodičke 
 • 09:45 sv. ruženec
 • 10:30 sv. liturgia
 • 15:00 korunka k Božiemu Milosrdenstvu
 • 15:20 Večiereň   

Pondelok 06. 01. 2020 – Bohozjavenie Pána 

 • 10:00 sv. ruženec
 • 10:30 sv. liturgia 
 • 12:00 Veľké Jordánske svätenia vody – na potoku pod horou Zvir
 • 15:00 korunka k Božiemu Milosrdenstvu
 • 15:20Večiereň