Fatimská sobota a malá púť v januári

Prvý víkend nového roku 2023 sme spoločne zasvätili oslave Boha za dar Presvätej Bohorodičky, našej matky, fatimskou sobotou a v nedeľu malou púťou.

Počas malej púte hlavný slúžiteľ, vojenský duchovný, o. Ivan Bojčuk, v homílii vyzdvihol Ježišovu výzvu: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ Mt 4, 17, ktorou nás Ježiš pozýva k zmene toho, čo bráni, aby cez nás prúdila Božia láska do tohto sveta. Hoci je vo svete veľa vecí a ľudí, ktoré je treba zmeniť, dnes sme pozvaní zmeniť seba. A takto sa cez nás môže zmeniť veľmi veľa, lebo tento svet je taký, aký sme my. Daj aj ty od dnes reštart svojmu zastaralému spôsobu života a začni s novými základmi postavenými na Ježišovi. Vytrvalo!