Fatimská sobota a malá púť v novembri

Novembrová Fatimská sobota a Malá púť

Aj tento mesiac sme spoločne slávili fatimskú sobotu a malú púť na hore Zvir.
Hlavným slúžiteľom a kazateľom na nedeľnej sv. liturgii bol otec Peter Rusnák, kaplán farnosti Veľký Lipník. V homílii otec Peter poukázal na modlitbu. Modlitba je stretnutie s Kristom. Takéto stretnutie zažili aj dve ženy v evanjeliu. Prvá, Jairova dcéra a neskôr aj žena trpiaca na krvotok. Práve to stretnutie s Ježišom zachránilo ich život. Jairova dcéra bola zrelá na vydaj a mohla si hľadať ženícha. No jej otec jej priviedol toho najlepšieho ženícha. Našla toho pravého Ženícha a ožila. Máme sa usilovať, aby sme aj my odchádzali z hory Zvir iní, ako sme prišli, aby sme odchádzali so Ženíchom, s milujúcim Bohom v srdci. V závere homílie otec Peter rozpovedal svoje svedectvo takého stretnutia, ktoré zažil na hore Zvir ešte ako bohoslovec