Malá púť v marci

FATIMSKÁ SOBOTA A MALÁ PÚŤ V MARCI
Fatimskú sobotu sme začali modlitbou večeradla a po nej nasledovala svätá liturgia.
Nedeľná malá púť ktorá sa konala na 3. pôstnu nedeľu spojenú s úctou a poklonou svätému krížu, začala ako zvyčajne uctením ikony presvätej Bohorodičky. Nasledovala modlitba akatistu ku Kristovým strastiam, modlitba rozjímavého svätého ruženca a po nej svätá liturgia, ktorej hlavným slúžiteľom bol emeritný prešovský arcibiskup, vladyka Ján Babjak a kazateľom bol otec Peter Leško, kaplán farnosti Litmanová a výpomocný duchovný na hore Zvir.
V homílii otec Peter vychádzajúc z krížupoklonnej nedele a evanjelia o nasledovaní Krista so svojimi krížmi poukázal na potrebu znovuobjavenia hodnoty Kristovho kríža v živote každého človeka a zzvlášť kresťana. Hoci krížom pomenuvávame rôzne skutočnosti, často nepríjemné, ktorých by sme sa najradšej zbavili, Kristus dal krížu, i nášmu osobnému, celkom nový zmysel. Ak sa zahľadíme na kríž, neuvidíme tu trpiaceho Krista, ale vzkrieseného a osláveného Spasiteľa. Svätý kríž, skrze Ježišovo vzkriesenie, stal sa nástrojom vykúpenia, prostriedkom spásy, zbraňou proti peklu. Moc kríža ďalej zdôraznil otec Peter keď použil slová z homílie sv. Izáka Sýrskeho: ,,Mocou Kríža mnohí krotili divoké zvieratá, statočne čelili ohňu, kráčali po jazerách, kriesili mŕtvych, zadržiavali pohromy, vo vyprahnutej a neobývanej krajine dávali vytrysknúť prameňom, vymedzili hranice moru, prikázali mocným prívalom riek, aby tiekli za nimi, a zvrátili tok vody. Prečo o tom hovorím? Sám diabol a jeho tyranstvo stojí v hrôze pred podobou Kríža, keď ho proti nemu zobrazíme.“ (sv. Izák Sýrsky, II. diel, Homília 11, 7 – 8.) . Každý z nás je pozvaný chváliť sa Kristovým krížm a nehanbiť sa za neho, ale čerpať z neho posilu. Kristus prítomný v sviatostich cirkvi je ovocím ktoré priniesol kríž – nový strom života a ktoré potrebujeme prijímať aby sa v nás obnovil Boží obraz na ktorý sme stvorení.
FOTO: Michal Petrilak