Pozvánka na malú púť

Fatimská sobota – Apríl
Srdečne Vás pozývame na fatimskú sobotu na hore Zvir v Litmanovej dňa 6.4.2024.
Presvätá Bohorodička vo Fatime prisľúbila :“ Moje nepoškvrnené srdce zvíťazí. “ Matka Božia nás pozýva prijať milosti a načerpať sily do našich životov. Modlitba Večeradla sa začne o 9.30 hod. a sv. liturgia o 10.30 hod. Po svätej liturgii bude moleben pri ktorom sa zasvätíme Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie ako žiadala vo Fatime.
Malá púť v apríli
Pozývame Vás na aprílovú malú púť na horu Zvir v Litmanovej, ktorá sa uskutoční v nedeľu 7.4.2024. Program sa začne o 9.00 hod. uctením si ikony presvätej Bohorodičky, bude pokračovať modlitbou Akatistu k Presvätej Bohorodičke a rozjímavým svätým ružencom. Na počesť čistého srdca Panny Márie bude slúžená sv. liturgia o 10.30 hod.
Kazateľ bude: o. František Barkóci z farnosti Farnosť Šarišský Štiavnik