Pozvánka na fatimskú sobotu a malú púť v júli

Fatimská sobota- pozvánka

Srdečne Vás pozývame na fatimskú sobotu na hore Zvir v Litmanovej dňa 1.7.2023.
Presvätá Bohorodička vo Fatime prisľúbila :“ Moje nepoškvrnené srdce zvíťazí. “ Matka Božia nás pozýva prijať milosti a načerpať sily do našich životov. Zároveň 1. júla slávime spomienku na sv. lekárov, nezištníkov, divotvorcov sv. Kozmu a Damiána.

Program fatimskej soboty:
9.30 hod.-večeradlo
10.30 hod. – sv. liturgia za chorých
– po sv. liturgii zasvätenie sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie a vysluhovanie sviatosti pomazania chorých

Malá púť- pozvánka

Pozývame Vás na júlovú malú púť na horu Zvir v Litmanovej, ktorá sa uskutoční
v nedeľu 9.7.2023. Program sa začne o 9.00 hod. uctením si ikony presvätej Bohorodičky,
bude pokračovať modlitbou Akatistu k Presvätej Bohorodičke a rozjímavým svätým
ružencom. Na počesť čistého srdca Panny Márie bude slúžená sv. liturgia o 10.30 hod., ktorú
bude sláviť o. arcibiskup Ján Babjak, emeritný prešovský eparcha.