Pozývame Vás na novembrovú malú púť na horu Zvir v Litmanovej, ktorá sa uskutoční v nedeľu 3.11.2019. Program sa začne uctením si ikony presvätej Bohorodičky, modlitbou akatistu a bude pokračovať rozjímavým ružencom. Vyvrcholením púte bude slávenie sv. liturgie o 10.30 hod., ktorej slávnostným slúžiteľom a kazateľom bude o. Jozef Voskár.