Marcová fatimská sobota a malá púť na hore Zvir

Srdečne Vás pozývame na fatimskú sobotu na hore Zvir v Litmanovej dňa 5.3.2022
Presvätá Bohorodička vo Fatime prisľúbila :“ Moje nepoškvrnené srdce zvíťazí. “ Matka
Božia nás pozýva prijať milosti a načerpať sily do našich životov. Modlitba Večeradla sa
začne o 9.30 hod. a sv. liturgia o 10.30 hod.

Zárveň vás pozývame na marcovú malú púť na horu Zvir v Litmanovej, ktorá sa uskutoční
v nedeľu 6.3.2022. Program sa začne o 9.00 hod. uctením si ikony presvätej Bohorodičky,
bude pokračovať modlitbou Akatistu k Presvätej Bohorodičke a rozjímavým svätým
ružencom. Na počesť čistého srdca Panny Márie bude slúžená sv. liturgia o 10.30 hod., ktorú
bude sláviť o.Miroslav Šimko – farár farnosti Šarišské Jastrabie.