Archieparchiálne večerardlo na Hore Zvir v Litmanovej

Srdečne vás pozývame na archieparchiálne večeradlo, ktoré sa uskutoční vo sviatok Spolutrpiacej Bohorodičky, v sobotu dňa 12. júna 2021   

PROGRAM

 • 09:30 Mariánske večeradlo
 • 10:30  Svätá liturgia
 • Obedňajšia prestávka obed z vlastných zásob (možnosť bufetu v areáli hory)
 • 13:15  Svätý ruženec
 • 13:50  Prednáška
 • 15:00 Korunka Božieho milosrdenstva a požehnanie s Eucharistiou.
 • 15:25 Prednáška
 • 16:30 Veľká večiereň (dobrovoľná)     

Toto sú hodiny boja a preto majú byť použité tie zbrane, ktoré som vám výslovne pripravila:

 • ZASVÄTENIE SA MÔJMU NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU,
 • ČASTÁ MODLITBA SVÄTÉHO RUŽENCA.
 • PRAKTIZOVANIE PRVÝCH SOBÔT V MESIACI, ABY BOLI ODČINENÉ URÁŽKY, SPÔSOBENÉ MÔJMU MATERSKÉMU SRDCU

Modrá kniha 4. 8. 1979

VO FATIME SOM UKÁZALA CESTU, PO KTOREJ MÁ ĽUDSTVO ÍSŤ, ABY SA NAVRÁTILO K PÁNOVI: CESTU OBRÁTENIA, MODLITBY A POKÁNIA. A PONÚKLA SOM VÁM AKO BEZPEČNÉ ÚTOČIŠTE SVOJE NEPOŠKVRNENÉ SRDCE.

Modrá kniha 31.12.1997