Archieparchiálne mariánske večeradlo a malá púť v júni

Srdečne Vás pozývame na archieparchialne večeradlo ktoré sa uskutoční 8.6.2024 a zároveň na júnovú malú púť na horu Zvir v Litmanovej, ktorá sa uskutoční
v nedeľu 9.6.2024. Program sa začne o 9.00 hod. uctením si ikony presvätej Bohorodičky,
bude pokračovať modlitbou Akatistu k Presvätej Bohorodičke a rozjímavým svätým
ružencom. Na česť presvätej Bohorodičky bude slávená sv. liturgia o 10.30 hod., svätú liturgiu
bude sláviť o. Martin Simko, kaplán farnosti Vranov nad Topľou