Zasvätenie sa Panne Márii

Zasvätenie sa Panne Márii 33 – dňové cez
apoštola posledných čias sv. Ľudovíta Máriu
Grigniona z Montfortu.