Sedembolestná Panna Mária – Spolutrpiteľka 15.9.2018

Pútnické centrum na mariánskej Hore Zvir v Litmanovej, Vás srdečne pozýva v sobotu 15.9.2018 osláviť sviatok Spolutrpiacej Bohorodičky – Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.

Program na Hore Zvir:

Sv. spoveď – 9.00 – 12.00 hod,. 13.00 – 16.00 hod

10.00 hod – Sv. ruženec  

10.30 hod – Sv. liturgia

15.00 hod – Korunka Božieho milosrdenstva Liturgia sv. Jána Zlatoústeho