Púť matiek na Hore Zvir

Na Deň matiek, 13. mája a zároveň pri príležitosti 95. výročia zjavení Panny Márie vo Fatime sa konala na Hore Zvir Púť matiek. Za účasti vyše dvesto pútnikov, z ktorých väčšina boli matky, sme začali túto púť modlitbou svätého ruženca, ktorý sme obetovali za naše mamy. Následne sme spoločne slávili Eucharistiu, na ktorej sa v homílii prihovoril pútnikom o. Marcel Pisio, duchovný správca Hory Zvir. Vo svojej homílii spomenul, že slepého od narodenia, o ktorom bolo evanjeium v túto nedeľu, neuzdravilo ani samotné blato, či to že sa umyl v rybníku Siloe, ale práve to, že počúvol slová Ježiša Krista. A práve to je jediným východiskom pre mnohé problémy, s ktorými sa stretávajú rodiny vo výchove, či v samotnom spoločnom živote. Svojou návštevou nás poctila aj pani Hanka Kolivošková, koordinátorka modlitieb matiek, s ktorou sme sa po svätej liturgii v pastoračnej miestnosti Spovedného domu bl. M. D. Trčku, modlili za rodiny a prítomné mamy odovzdávali svoje deti v spoločnej modlitbe do Božích rúk. Celý program skončil podvečer, po čom sa povzbudení pútnici odobrali na cestu domov.