Program slávení na Zvire počas sviatkov Paschy Ježiša Krista

Veľký štvrtok:

V tento deň nebude slávená liturgia o 10.30 hod.
16.30 – Sväté strasti – čítania o utrpení Ježiša Krista

Veľký piatok:

07:30 – Kráľovské hodinky
10.30 – Krížova cesta – začiatok pri kríži pod horou Zvir
– začína Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu
16.30 – Večiereň a uloženie plaščanice do hrobu (obrady Veľkého piatku)

Boží hrob bude prístupný na súkromnú modlitbu od skončenia veľkopiatkových obradov až do nedele Paschy, do Utierne vzkriesenia.

Veľká sobota:

10.00 sv. ruženec
10.30 sv. liturgia

Svätá a veľká nedeľa Paschy:

04.30 – Utiereň vzkriesenia, požehnanie veľkonočných jedál
10.30 sv. liturgia, myrovanie, požehnanie veľkonočných jedál
13.30 sv. ruženec
14.00 sv. liturgia, myrovanie, požehnanie veľkonočných jedál
17.00 Paschálna večiereň – počas celého svetlého týždňa

Svetlý pondelok:

10.00 sv. ruženec
10.30 sv. liturgia
17.00 Paschálna večiereň

Svetlý utorok:

10.00 sv. ruženec
10.30 sv. liturgia
17.00 Paschálna večiereň