Program slávení na Zvire na január 2014

6.1.2014 – Sväté Bohozjavenie

10.30 – sv. liturgia, myrovanie
12.15 – Jordánske svätenie vody – pod horou Zvir

12.1.2014 – Malá púť (presunutá z 5.januára!)

9.00 Uctenie ikony presvätej Bohorodičky, Akatist k
presvätej Bohorodičke, rozjímavý sv. ruženec

10.30 sv. liturgia – hlavný slúžiteľ a kazateľ o.Marcel Pisio,
duchovný správca hory Zvir.

V zimných mesiacoch nie je zabezpečená kyvadlová doprava spod hory Zvir.