Program slávení na hore Zvir počas sviatkov Paschy

Boží hrob je v kaplnke prístupný na súkromnú modlitbu od skončenia veľkopiatkových obradov až do nedele Paschy, do Utierne vzkriesenia.
Svätá a veľká nedeľa Paschy:

05.00 – Utiereň vzkriesenia, požehnanie veľkonočných jedál

10.30 sv. liturgia, myrovanie, požehnanie veľkonočných jedál

13.30 sv. ruženec
14.00 sv. liturgia, myrovanie, požehnanie veľkonočných jedál
17.00 Paschálna večiereň – každý večer počas celého Svetlého týždňa

Svetlý pondelok: 10.00 sv. ruženec
10.30 sv. liturgia
17.00 Paschálna večiereň

Svetlý utorok: 10.00 sv. ruženec
10.30 sv. liturgia
17.00 Paschálna večiereň

12. apríl MALÁ PÚŤ – Tomášova nedeľa – nedeľa Božieho milosrdenstva

9:00 uctenie Ikony presv. Bohorodičky, Akatist za požehnanie rodín, sv. ruženec,

10:30 sv.liturgia – kazateľ – o.Ján Karas, špirituál Kňazského seminára bl. biskupa P.P.Gojdiča v Prešove