Program slávení na hore Zvir december 2018 – január 2019

24.12.2019 Predvečer Narodenia Pána 

10.00 sv. ruženec

10.30 sv. liturgia

24.00 sv. liturgia

 

25.12.2019 Narodenie Ježiša Krista

10.00 sv. ruženec

10.30 sv. liturgia, myrovanie

 

26.12.2019 Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke

10.00 sv. ruženec

10.30 sv. liturgia

 

27.12.2019 Sv. apoštol a prvomučeník Štefan

10.00 sv. ruženec

10.30 sv. liturgia

 

31.12.2019 posledný deň občianského roka

10.00 sv. ruženec

10.30 sv. liturgia

 

1.1.2019 Obrezanie Pána, sv.Bazila Veľkého, Nový rok

10.00 sv. ruženec

10.30 sv. liturgia, myrovanie

 

5.1.2019 Fatimská sobota – Predvečer Bohozjavenia

10.00 sv. ruženec

10.30 – sv. liturgia

12.00 – Jordánske svätenie vody – pod horou Zvir

 

6.1.2019 Malá púť – Sväté Bohozjavenie

9.00  Uctenie ikony presvätej Bohorodičky, Akatist k presvätej Bohorodičke, rozjímavý sv.  ruženec

10.30  sv. liturgia, myrovanie – hlavný slúžiteľ a kazateľ otec Jozef Urvinitka, duchovný správca hory Zvir

Zároveň oznamujeme pútnikom že na hore Zvir sa nebude spovedať od 24.12.2018-1.1.2019.