Program počas sviatkov Paschy

Veľký štvrtok 18. 4. 2019   

 

 

V tento deň liturgia o 10.30 hod. nebude

 

                                   17.00  hod. Sväté strasti

 

Veľký piatok 19. 4. 2019    

 

                                   10.30 hod.  Krížová cesta – začiatok pri kríži pod horou Zvir

                                   15.00 hod. Večiereň a uloženie plaščenice do hrobu

                                   Spovedanie: 09.00 – 12.00 hod.

Veľká sobota 20. 4. 2019

 

                                   10.00 hod. sv. ruženec

                                   10.30 hod.  sv. liturgia

                                   Spovedanie: 09.00 – 12.00 hod.

Svätá a veľká nedeľa Paschy 21. 4. 2019

 

                                   5.00  hod. Utiereň vzkriesenia a hneď sv.liturgia, myrovanie a požehnanie veľkonočných jedál

                                   10.30 hod.  Sv. liturgia, myrovanie a požehnanie veľkonočných jedál

                                   17.00 hod. Paschálna večiereň

 

 

Počas celého Svetlého týždňa 22. -26. 4. 2019

 

 

                                  10.00 hod.  sv. ruženec

                                  10.30 hod.  sv. liturgia

                                  17.00 hod. Paschálna večiereň

Počas celého svetlého týždňa sa nespovedá!