Program liturgických slávení

6.1. – Zjavenie Pána

10:00 sv. liturgia, 11:30 Jordánske svätenie vody pod horou Zvir

7.1. – Malá púť

10:30 sv. liturgia