Pozvánka na predstavenie Pastoračného centra pre rómov v Čič

V nedeľu 17. júna 2012 sa na Hore Zvir predstaví Gréckokatolícke pastoračné centrum pre rómov z Čičavy. Všetkých srdečne pozývame povzbudiť sa a prežiť nedeľné popoludnie v spoločenstve Cirkvi. Program začne svätým ružencom o 13.30 a bude pokračovať svätou liturgiou, ktorú bude s nami sláviť o. Martin Mekel, riaditeľ centra pre pastoráciu rómov, ktorý sa nám takisto prihovorí v homílii. Po svätej liturgii sa nám predstaví samotná činnosť centra. Nebudú chýbať svedectvá, ani koncert hudobnej skupiny z tohto centra.