Pozvánka na novembrovú Malú púť na Hore Zvir

V nedeľu 4. novembra, vás všetkých srdečne pozývame na Horu Zvir, kde sa uskutoční Malá Púť. Program sa začne uctením ikony presvätej Bohorodičky. Potom bude nasledovať modlitba akatistu a rozjímavého ruženca. Vrcholom púte bude svätá liturgia, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bude o. prof. Pavol Dancák, vedúci Katedry filozofie a religionistiky na GTF PU. Pozývame vás do spoločenstva modliacej sa živej cirkvi a vyprosenia si ochrany presvätej Bohorodičky. Prvých osem dní z mesiaca novembra, môžeme modlitbou vyprosovať milosť vyslobodenia dušiam z očistca. Využijme v plnosti dary cirkvi a tieto dni nech nie sú len dňami spomienky, ale predovšetkým dňami modlitby.