Pozvánka na novembrovú Fatimskú sobotu a Malú púť

Pútnické centrum hora Zvir v Litmanovej vás srdečne pozýva na slávenie Fatimskej soboty, ktorá sa uskutoční dňa 3. novembra 2018. Program začína o 10:00 hod. modlitbou rozjímavého svätého ruženca, po ktorom bude o 10:30 hod. nasledovať Svätá liturgia. Po jej skončení sa spoločne pomodlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu a modlitbu zverenia sa pod ochranu Fatimskej Panny Márie.

Taktiež vás všetkých pozývame na Malú púť, ktorá sa bude konať 4. novembra 2018. Program Malej púte už tradične začne o 9:00 hod. uctením si ikony Presvätej Bohorodičky. Pokračovať bude akatistom, po ktorom bude nasledovať modlitba rozjímavého svätého ruženca. Vyvrcholením Malej púte bude slávenie Svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bude otec  Martin Terkanič, správca farnosti Malý Lipník. Po Svätej liturgii bude nasledovať požehnanie náboženských predmetov a modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu.