Pozvánka na júnovú Fatimskú sobotu a Malú púť

Drahí mariánski ctitelia, všetkých Vás srdečne pozývame na slávenie marcovej Fatimskej soboty, ktorá sa bude konať  1. júna 2019. Program začína o 10:00 hod. modlitbou rozjímavého sv. ruženca a pokračovať bude slávením svätej liturgie o 10:30 hod. Po skončení svätej liturgie bude nasledovať modlitba na úmysel Svätého Otca, modlitba zverenia sa Fatimskej Panne Márii a modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu.

Taktiež všetkých pozývame na Malú púť, ktorá sa v tomto mesiaci uskutoční  9. júna 2019. Liturgický program Malej púte začína o 9:00 hod. uctením si ikony Presvätej Bohorodičky. Následne bude pokračovať modlitbou akatistu a svätého ruženca. Vyvrcholením Malej púte bude slávenie svätej liturgie so začiatkom o 10:30 hod.Po svätej liturgii bude posvätenie náboženských predmetov a modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu.