Pozvánka na júlovú Fatimskú sobotu a Malá púť

Pútnicke centrum hora Zvir vás pozýva na júlovú Fatimskú sobotu, ktorá sa uskutoční dňa 4. 7. 2015. Program už ako zvyčajne začne o 10:00 hod. modlitbou rozjímavého svätého ruženca a po ňom o 10:30 hod. bude nasledovať svätá liturgia. Po svätej liturgii bude modlitba Korunky Božieho milosrdenstva s modlitbou zverenia sa Fatimskej Panne Márii.

Tiež vás Pútnicke centrum hora Zvir pozýva na každomesačnú Malú púť, ktorá sa uskutoční dňa 5. 7. 2015, na 6. nedeľu po Päťdesiatnici. Na tento deň tiež pripadá sviatok svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda, učitelia Slovanov. Program púte začne o 9:00 hod. uctením si ikony Presvätej Bohorodičky a modlitbou akatistu k Presvätej Bohorodičke. Po skončení bude nasledovať modlitba svätého ruženca a o 10:30 hod. svätá liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, z úcty k naším vierozvestcom. Pozvanie byť hlavným celebrantom a kazateľom prijal otec Miroslav Čerňanský, kaplán farnosti Veľký Lipník. Po svätej liturgii bude modlitba na úmysel Svätého Otca, požehnanie náboženských predmetov a modlitba Korunky Božieho milosrdenstva. Svätí Cyril a Metod našim predkom odovzdali to najcennejšie čo máme. Vieru, pre ktorú boli naši hieromučeníci ochotní nielen trpieť, ale aj položiť svoje životy. Príďte si aj takýmto spôsobom uctiť ich pamiatku.