Pozvánka na Fatimskú sobotu a novembrovú Malú púť

Fatimská sobota a Malá púť
Pútnické centrum hora Zvir v Litmanovej vás srdečne pozýva na novembrovú Fatimskú sobotu, ktorá pripadá na 2. novembra 2013. Program Fatimskej soboty začne modlitbou rozjímavého svätého ruženca. Nasledovať bude svätá liturgia, po ktorej sa pomodlíme modlitbu zasvätenia sa Panne Márii.

Zároveň vás pozývame na novembrovú Malú púť, ktorá sa uskutoční v nedeľu 3. novembra 2013. Program púte začne o 9:00 hod. uctením si ikony Presvätej Bohorodičky. Nasledovať bude modlitba akatistu a modlitba svätého ruženca. Po nej budeme sláviť svätú liturgiu. Pozývame vás stráviť čas v pokoji okolitej prírody a blízkosti Krista prítomného v Eucharistii, v slove a spoločenstve veriacich, k čomu nás vyzýva aj Svätý Otec František slovami: „Aby sme poznali Pána, musíme sa s ním pravidelne stretávať: počúvať ho v tichu pred svätostánkom a pristupovať k sviatostiam.”