Pozvánka na eucharistickú adoráciu

„Nevezmeš meno Pána Boha svojho nadarmo! Lebo Pán nenechá bez trestu toho, kto bude brať jeho meno nadarmo“ / Ex 20,7: Dt 5,1/.

Svätopisec v knihe Sirachovcovej hovorí: „ Božie meno nemaj ustavične v ústach a menovanie najsvätejších vecí nezaplietaj do reči, lebo neobstojíš pre ne bez viny“ / Sir 23,10/

Žiadne iné meno na tejto Zemi nie je tak znevažované, zneuctené, častokrát spomínané s preklínaním a zlorečením.

Prijmite pozvanie do ticha, na 24 hod.eucharistickú adoráciu, ktorá sa uskutoční na Hore Zvir v Kaplnke Nepoškvrnenej čistoty v piatok 19.4.2019 od 17.00 hod. do soboty 20.4.2019 do 17.00 hod. Počas tejto adorácie chceme odprosovať nášho Boha za svoje hriechy proti druhému Božiemu prikázaniu a taktiež môžeme vykonať zástupné pokánie za hriechy svojich blízkych, svojich predkov, svojej farnosti, národa a za obrátenie hriešnikov.