Pozvánka na eucharistickú adoráciu

„ Moje drahé deti!

Milujem vás a ďakujem vám, že ste tu zostali. Chcela by som vám povedať ako mama, poprosiť vás, aby ste začali žiť jednoducho. Rozmýšľať jednoducho a konať jednoducho. Vyhľadávajte ticho, aby sa vo vás mohol znovu narodiť Duch Kristov.  Nedovoľte, aby vás tento svet urobil dvojtvárnymi. Prosím vás, staňte sa živým evanjeliom. Nebojte sa, že ste slabí. Boh vám dá silu.  Modlím sa, aby som počula odpoveď  na moje volanie.“

                                                                                           Posolstvo z 5.júna 1994

Prijmite pozvanie do ticha, na 24 hod.eucharistickú adoráciu, ktorá sa uskutoční na Hore Zvir v Kaplnke zjavenia v piatok 22.2.2019 od 15.00 hod. do soboty 23.2.2019 do 15.00 hod. Počas tejto adorácie chceme odprosovať nášho Boha za svoje hriechy proti prvému Božiemu prikázaniu a taktiež môžeme vykonať zástupné pokánie za hriechy svojich blízkych, svojich predkov, svojej farnosti, národa a za obrátenie hriešnikov.

1.Božie prikázanie: Ja som Pán,  tvoj Boh. Nebudeš mať iných Bohov okrem mňa aby si sa im klaňal.

 Milovať budeš  Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou.