Pozvánka na Duchovnú obnovu

„Hriech ako prekážka v povolaní kresťana“ bude témou duchovnej obnovy na Hore Zvir. Pozývame vás o tejto téme porozjímať v sobotu, 21. júla 2012.
Program:
17.00 Modlitba sv. ruženca
18:00 Katechéza,
sv.liturgia,
Eucharistická adorácia
Zdieľanie