Fatimská sobota a malá púť v decembri

Fatimská sobota a Malá púť v decembri

Aj v prvú decembrovú sobotu a nedeľu sme spolu oslavovali Boha a Presvätú Bohorodičku na Hore Zvir.
Fatimskú sobotu sme začali modlitbou večeradla a po nej nasledovala svätá liturgia.

Nedeľná malá púť začala ako zvyčajne uctením ikony presvätej Bohorodičky. Nasledovala modlitba akatistu k presvätej Bohorodičke, modlitba rozjímavého svätého ruženca a po nej svätá liturgia, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol otec Pavol Vaľko, farár farnosti Drienica.
Otec Pavol v homílii vychádzal z evanjelia o bohatom mladíkovi, ktorý sa pýta Ježiša: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?“
Ježišova výzva má dve časti. Prvou je: „Predaj všetko, čo máš a rozdaj chudobným“ . Nemôžme však zabúdať na tú druhú časť, ktorá znie: „Potom príď a nasleduj ma!“ Mnoho ľudí dnes urobí dobro, prispeje na charitu, či postaví sirotinec, ale nechcú nasledovať Ježiša. Na druhej strane sú ľudia, ktorí nasledujú Ježiša a jeho prikázania, ale nechcú sa zrieknuť majetku. Musíme sa stotožniť s nasledovaním Krista. Ježiš povedal, aby sme sa nebáli, pretože On premohol svet. To, čo premáha svet a hriech je naša viera. Viera v to Božie slovo, ktoré sa dennodenne ohlasuje z tejto hory a zo všetkých našich chrámov. Prosme Pána, aby nám pomohol oslobodiť sa od toho, čo nám bráni kráčať za ním, nasledovať ho.