Posvätenie áut

22. júla 2012 sme na Hore Zvir posvätili autá ich majiteľom. Na liturgii o 14.00 sa zúčastnilo viac ako 250 ľudí. Po liturgii sme sa pomodlili korunku Božieho milosrdenstva, potom nasledovala eucharistická pobožnosť a po nej samotné svätenie áut. Počas liturgie a aj svätenia sme sa modlili za tých, ktorí používajú autá a každý deň do nich nasadajú, aby boli uchránení od nebezpečenstva na cestách a vyprosovali sme pre nich Božiu pomoc. Posvätených bolo viac ako 50 áut.