Pascha na hore Zvir

Aj tento rok sme počas slávenia sviatkov vzkriesenia Ježiša Krista mohli na hore Zvir prežívať milostivý čas. Liturgický program  začal vo Veľký štvrtok slávením svätých strasti nášho Pána Ježiša Krista, kedy sme sa mohli stíšiť a pri počúvaní evanjelií o Kristovom utrpení   rozmýšľať nad láskou Boha, ktorú nám preukázal svojou obetou. Vo Veľký piatok program na hore Zvir začínal 10:30 hod. modlitbou krížovej cesty a pokračoval poobede výnimočným slávením. Výnimočným preto, pretože tento rok pripadol na Veľký piatok sviatok Zvestovania Presvätej Bohorodičke, kvôli čomu sme sa o 15:00 hod.  stretli pri slávení  večierne s liturgiou svätého Jána Zlatoustého a toto slávenie zakončili  uložením plaščenice do hrobu. Sobotňajší program v sebe zahŕňal modlitbu ruženca o 10:00 hod. a pokračoval slávením svätej liturgie o 10:30 hod. Počas veľkého piatka a soboty  sme si mohli uctiť Krista odpočívajúceho v hrobe, a potom v nedeľu ráno oslavovať slávne Kristovo vzkriesenie. Nedeľný program na hore Zvir začínal o 5:00 hod. slávením Utierne vzkriesenia s posvätením jedál, pokračoval o 10:30 hod. slávením svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom bol vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita, ktorý rovnako zakončil slávenie  posvätením jedál.  Pri slávení svätej liturgie sme sa mohli stretnúť aj o 14:00 hod. a oslavou Kristovho vzkriesenia sme pokračovali  slávením Paschálnej večierne v Nedeľu aj počas celého Svetlého týždňa. Otec Marcel Pisio, duchovný správca hory Zvir, a otec Michal Leščišin, rektor chrámu a kaplnky Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky na hore Zvir vo svojich homíliách zdôrazňovali potrebu  našej túžby vstať spolu s Kristom, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, aby sme mohli víťaziť  spoločne s ním a rovnako povzbudzovali veriacich k prežívaniu druhej štyridsiatnice, nie tej pôstnej, ale tej, v ktorej oslavujeme Kristovo zmŕtvychvstanie a pripravujeme  sa na jeho prísľub, a to príchod Tešiteľa, Sväteho Ducha. „Christos Voskrese!“