Oznam k obdobiu Veľkého pôstu

Drahí mariánski ctitelia a pútnici mariánskeho pútnického miesta hory Zvir v Litmanovej.

Prežívame neľahké obdobie zatvorených chrámov a nemožnosť sa zúčastniť svätých liturgií kvôli šíreniu nákazy Covid 19. Taktiež pre zákaz vychádzania mnohí nemôžete prísť ani na horu Zvir, pre mnohých obľúbené mariánske pútnické miesto, odkiaľ tiež čerpáte duchovnú posilu do svojho života. Verím, že tento čas a terajšie obmedzenia čo najskôr pominú a budeme môcť sa opäť stretávať na mariánskej hore Zvir pri našej nebeskej Matke. Dovtedy neklesajme na duchu, ale ďakujme Bohu za jeho dary a milosti, odprosujme Ho za svoje hriechy a prosme o potrebné milosti pre seba ako aj pre blížnych. Modlíme sa spoločne za odvrátenie pandémie a využime všetky dostupné prostriedky na prehĺbenie jednoty s Ježišom Kristom.   

Dostupným prostriedkom ako byť duchovne spojený s horou Zvir je aj vysielanie duchovného programu prostredníctvom TV Logos, ktorej aj touto cestou patrí veľká vďaka. Sme tu pre vás, aby sme ohlasovali radostnú zvesť, Božie Slovo aj takouto cestou. Verím, že je to pre vás veľkým povzbudením. Aj pre nás je veľkým povzbudením váš záujem, s ktorým sledujete vysielanie TV Logos z hory Zvir. Podrobnejší program na hore Zvir a rôzne informácie nájdete na našej webovej stránke www.horazvir.eu

Mnohí podporujete horu Zvir nielen svojou účasťou, modlitbou za toto miesto, ale aj finančným príspevkom, ktorý sa snažíme neustále využiť v prospech tohto pútnického miesta, aby mohlo slúžiť všetkým, ktorí sa rozhodnú ho navštíviť. V tomto čase mnohí nemôžete prísť na horu Zvir, ale ak by ste sa rozhodli toto mariánske pútnické miesto podporiť aj finančným príspevkom, tak to môžete urobiť bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. V poznámke je potrebné uviesť, že je to príspevok na horu Zvir. Už všetkým darcom vopred ďakujeme a v modlitbách prosíme, aby Boh vo svojej štedrosti odmenil každé vaše dobré dielo.

Čísla účtov:   
SK03 0900 0000 0050 3140 7797   alebo
SK49 0200 0000 0031 4042 9355    

Do nadchádzajúceho obdobia Veľkého pôstu prajeme všetkým nám veľa pokory, kajúcej modlitby a milosrdenstva na príhovor našej nebeskej Matky, aby sme mohli zažiť radostné vzkriesenie Ježiša Krista.

                                                                                          Duchovní otcovia pôsobiaci na hore Zvir