Na hlavnej púti aj vrchný arcibiskup z Kyjeva Ševčuk

Takmer 20 000 pútnikov prišlo v nedeľu 5. augusta na archieparchiálnu odpustovú slávnosť na Horu Zvir pri Litmanovej, ktorá bola súčasťou slávenia Jubilejného roka sv. Cyrila a Metoda, ktorým si Cirkev na Slovensku pripomína 1150. výročie príchodu slovanských vierozvestcov na naše územie. Medzi pútnikmi bol aj vladyka Svjatoslav Ševčuk, kyjevsko-haličský vrchný arcibiskup, ktorý je hlavou Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi. Bol hlavným celebrantom slávnostnej archijerejskej svätej liturgie, ktorú v priamom prenose vysielala Slovenská televízia. Zároveň sa pútnikom prihovoril v homílii.

Najprv pútnikov pozdravil od miliónov ukrajinských gréckokatolíkov, ktorí žijú na Ukrajine a v iných krajinách sveta a v mene Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi vzdal úctu tisíckam gréckokatolíckych veriacich na Slovensku, ktorí v minulosti za vieru trpeli, ba mnohí za ňu dali aj svoj život. Poďakoval aj tým gréckokatolíkom, ktorí tu žijú svoju vieru v súčasnosti. Vychádzal z nedeľného evanjelia, v ktorom otec priviedol svojho syna k Ježišovi Kristovi, aby ho uzdravil. „Ten, kto verí a žije z Božej sily, vidí aj neviditeľné, počuje nepočuteľné. Takému človeku nič nie je nemožné. Ježiš ďalej v evanjeliu hovorí, že ak naša viera bude ako malé horčičné zrnko, budeme prenášať vrchy. Najväčšia hora, ktorú viera môže presunúť, preklenúť, je priepasť medzi človekom a Bohom. Je to účasť na Božej láske, na Božom pomazaní.“ Kazateľ načrel aj do histórie: „Keď si Bohorodička vybrala toto miesto, zodpovedalo to času, keď Cirkev v našich krajinách nadobúdala slobodu. Panenská Bohorodička do svojho života prijala Slovo, ktoré sa stalo telom. Je prvou učiteľkou viery pre nás veriacich, kresťanov. Na túto svätú horu prišla, aby nás upevnila vo viere. Presvätá Bohorodička poukázala na to malé horčičné zrnko, Gréckokatolícku cirkev. Dnes vidíme, ako toto zrnko rastie, ako tisícky veriacich môžu slobodne počúvať Božie slovo a žiť ho vo svojom živote. To, čo predtým bolo nemožné, dnes sa uskutočňuje.“ Pripomenul aj Jubilejný rok sv. Cyrila a Metoda na Slovensku, ako aj Rok viery vyhlásený Svätým Otcom Benediktom XVI. pre celú Cirkev. „Myslím si, že v tomto roku Boh pre nás, pre Gréckokatolícku cirkev pripravuje mimoriadne milosti. Vidíme, že súčasný svet sa vrhá do krajností ako syn v dnešnom evanjeliu, dokonca do nostalgie za minulým režimom. Tu pri Presvätej Bohorodičke prosme o dar viery aj pre tých, čo ju strácajú, pre tých, ktorí trpia, ktorí prežívajú zmätok na tomto svete, pre tých, ktorí cítia, že bez Božej pomoci nevieme naplniť svoj život. Sú také momenty v živote, kedy už nič, ani známosti, ani postavenie v spoločnosti nepomôže. Vtedy našou jedinou nádejou je, podobne ako pre otca námesačného syna v evanjeliu, Spasiteľ Ježiš Kristus.“

Liturgiu, ktorú spevom obohatil Gréckokatolícky chrámový zbor bl. Pavla Petra Gojdiča z Vranova nad Topľou-Čemerného, koncelebrovali ďalší šiesti arcibiskupi a biskupi zo Slovenska a zahraničia: prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ, arcibiskup a metropolita v Katowiciach Wiktor Paweł Skworc, wrocławsko-gdaňský eparchiálny biskup Włodzimierz Juszczak, apoštolský exarcha v Miškolci Atanáz Orosz, spišský pomocný biskup Andrej Imrich a emeritný pomocný pražský biskup Ján Eugen Kočiš.

Pútnici odoslali telegram Svätému Otcovi Benediktovi XVI, v ktorom ho ubezpečili o modlitbách za neho a za jeho pontifikát, o svojej láske a synovskej oddanosti k nemu. Zároveň ho požiadali o požehnanie pre celú Gréckokatolícku metropolitnú cirkev sui iuris na Slovensku.

Na odpustovej slávnosti sa zúčastnil aj podpredseda Národnej rady R SR Ján Figeľ, predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík a viacerí ďalší hostia.

Duchovný program archieparchiálnej odpustovej slávnosti na Hore Zvir v Litmanovej začal už v sobotu popoludní. Jeho súčasťou okrem iného bolo posvätenie vody a Akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi, veľká večiereň a večerná archijerejská svätá liturgia, ktorej predsedal prešovský arcibiskup a metropolita Jána Babjak a koncelebroval kyjevsko-haličský vrchný arcibiskup Svjatoslav Ševčuk. Homíliu predniesol protosynkel Prešovskej archieparchie otec Michal Onderko. Pútnikom sa predstavila aj gospelová hudobná skupina Anastasis, ktorú tvoria bohoslovci prešovského Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča. Ich vystúpenie bolo spojené s katechézou otca Štefana Paločka na tému viery, ktorú nám priniesli sv. Cyril a Metod. Nasledovala pobožnosť Krížovej cesty, svätá liturgia o polnoci a eucharistická adorácia. V nedeľu ráno ešte pred slávnostnou archijerejskou svätou liturgiou, ktorou vyvrcholila dvojdňová púť, sa veriaci modlili Akatist k Presvätej Bohorodičke, svätý ruženec a vypočuli si duchovné slovo o vzťahu Boha a človeka cez prírodu v podaní o. Jozefa Voskára.

Púť, ktorá sa uskutočnila v hlbokej duchovnej atmosfére, opäť potvrdila, že Litmanová je stále viac vyhľadávaným pútnickým miestom, kde ľudia môžu načerpať nielen posvätenú vodu, ale aj posilu pre svoj život, duchovnú vyrovnanosť a veľa Božích milostí.

Ľubomír Petrík